Bezpieczne prace budowlane

Wszystkie prace budowlane niestety wiążą się z bezpośrednim ryzykiem utraty zdrowia i życia, dlatego bardzo ważną kwestię stanowi by każda osoba pracująca na placu budowy posiadała nie tylko stosowne kwalifikacje, lecz również przeszłą odpowiednie szkolenie BHP. Za bezpieczeństwo pracowników opowiada kierownik budowy, który powinien zadbać o każdy szczegół a przede wszystkim czy zatrudnione osoby mają doświadczenie oraz odpowiedni sprzęt, bo szelki bezpieczeństwa powinny być priorytetem zwłaszcza przy pracach na rusztowaniach, a niestety w rzeczywistości różnie z tym bywa.

By plac budowy nie stwarzał zagrożenia dla samych pracowników, jak i przechodniów czy osób, które mieszkają obok, powinien być odpowiednio zagospodarowany. Przy dużych inwestycjach zazwyczaj inwestorzy grodzą cały teren, by osoby niepowołane nie miały do niego dostępu. Przy małych robotach niestety nikt nie zwraca na to uwagi, co jest dużym błędem. Takim miejscu nie może panować chaos, to znaczy wszystkie materiały powinny być składowane w jednym miejscu tak, by pracownicy mogli swobodnie wykonywać swoje obowiązki. Miejsca szczególnie niebezpieczne powinny być oznakowane. Informacyjna tablica na budowę nie jest droga, więc nie należy pomijać jej, gdyż na pewno skutecznie ochroni przed przykrym zdarzeniem. Oczywiście każdy robotnik powinien mieć odpowiedni strój, kask ochronny a praca powinna być wykonywana za pomocą sprawdzonego sprzętu. Za nieprzestrzeganie zasad BHP grożą surowe kary, choć większość inwestorów bagatelizuje je.